Kronika ze zbiorów K. Zaniewskiego

Lata 1970 - 1980. Kronika ze zbiorów K. Zaniewskiego

Zdjęcia pochodzą z okresu działania klubu płetwonurków płetwal w latach 1974-1980