Płetwonurek KDP/CMAS P3

PŁETWONUREK KDP/CMAS P3

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 18 lat,

• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS (P2) potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,

• posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS (lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu płetwonurek nitroksowy (PN1), płetwonurek w skafandrze suchym (PSS),

• realizacja części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:

a. patofizjologia i pierwsza pomoc – KOMH,

b. BLS, OFA – DAN,

c. patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,

• orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania,

• zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30–40 m.

Przebieg szkolenia:
Seminaria i wykłady (18 godz.) oraz zajęcia praktyczne (36 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 7 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 360 min pod wodą i obejmować minimum 12 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań do głębokości 30 m, 2 nurkowania na głębokość 40 m i 2 nurkowania na 50 m.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

• Kierownik Szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2).

• Instruktorzy KDP/CMAS.

Płetwonurek KDP/CMAS P2 ma prawo:

• organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,

• demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora,

• nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,

• kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS (P1), KDP/CMAS ( P2), K DP/CMAS P3 (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka

KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P3).