Płetwonurek Eksplorator PE

PŁETWONUREK EKSPLORATOR KDP / CMAS (PE)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki uczestnictwa w kursie:

·         Ukończone 15 lat,

·         Posiadanie Certyfikatu Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego innej organizacji oraz 15 zalogowanych nurkowań pow 10m po ukończeniu szkolenia na stopień P1,

·       Ukończenie szkolenia specjalistycznego Płetwonurek Nocny PNO KDP/CMAS lub równorzędnego innej organizacji poświadczone ważnym certyfikatem,

·        Ukończenie szkolenia specjalistycznego Płetwonurek Nawigator PNA KDP/CMAS lub równorzędnego innej organizacji poświadczone ważnym certyfikatem,

·         Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

·         Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (8 godzin), zajęcia praktyczne na powierzchni (7 godzin) oraz min 4 nurkowania w wodach otwartych w ciągu min dwóch dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 2 miesiące.

Płetwonurek Eksplorator KDP/CMAS ma prawo:

Nurkować do głębokości 30m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PE).

Cena kursu - 450zł (cena obejmuje certyfikat)

Dla członków klubu mamy zniżki:)

Advertisement