Nurkowie II Rzeczypospolitej

Wystawa trwa od 1 lipca do 30 września 2006r i czynna jest w godzinach 10.00-19.00.

Nurkowie II Rzeczypospolitej w fotografii prezentowani są w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu.

Na wystawę składają się fotografie Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz zbiorów prywatnych.

Wystawa została przygotowana przez Komisję Działalności Podwodnej i Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania HDS POLAND w osobach Wiesława Wachowskiego, Janusza Pileckiego i Jarosława Samuela.


Serdecznie zachęcam do obejrzenia wystawy podczas wakacyjnej podróży nadmorskiej i podzieleniem się opinią na łamach portalu.

fot. J.Pilecki