Płetwonurek KDP/CMAS P1

Kurs na stopień Płetwonurka P1 (*) w systemie KDP/CMAS

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o tych samych lub wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:
·ukończone 14 lat
·umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
·zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
·orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia

Wykłady (13godz.) i zajęcia praktyczne (20 godz.) należy przeprowadzić w ciągu minimum 5 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić minimum 200 min i obejmować minimum 9 nurkowań. Maksymalny czas realizacji kursu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Pierwsze 2 nurkowania mogą się odbyć na basenie.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

· Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1).

· Maksymalny stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 4.

Płetwonurek KDP/CMAS*(P1)ma prawo:

nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji).

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS P1.

Cena kursu 1200 zł. (cena obejmuje pakiet startowy oraz certyfikat)


Reklama: