PATRONI - SPONSORZY - Spływ Twardzieli

Sponsorzy i patroni Spływu Twardzieli

Dziękujemy wszystkim patronom honorowym, medialnym i sponsorom, którzy przez lata wspierają Spływ Twardzieli!!! Wszystkim bardzo dziękujemy.


WSPARCIE ORGANIZACYJNE: