Płetwonurek Nawigator KDP/CMAS PNA

PŁETWONUREK NAWIGATOR KDP/CMAS (PNA)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.

Warunki uczestnictwa w kursie:

·         Ukończone 14 lat,

·         Posiadanie certyfikatu Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18m,

·         Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

·        Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (4,5 godziny), zajęcia praktyczne (4 godziny), 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PNA).

Cena kursu - 300 zł (cena obejmuje certyfikat)

Dla członków klubu mamy zniżki:)

Advertisement